Zrušení spoluvlastnictví, jde to?

Pokud se neustále mezi sebou hádáte a společná nemovitost vám místo radosti způsobuje spíše žaludeční vředy, je otázkou, zda ve spoluvlastnictví setrvat. Představíme vám způsoby, jak spoluvlastnictví můžete zrušit a ušetřit si starosti.

Spoluvlastnictví nemovitosti nemusí být vždy procházka růžovým sadem

Spoluvlastnictví nemovitosti může být výhodné, ale také nevýhodné. Problém totiž nastává, když máte s nemovitostí jiné plány než ostatní spoluvlastníci. A právě dlouhodobé spory mezi spoluvlastníky vás možná už někdy navedly k myšlence, že neexistuje jiné řešení než spoluvlastnictví zrušit.

Naštěstí však spoluvlastnictví není nezvratitelný stav. Občanský zákoník § 1140 říká: „Každý ze spoluvlastníků může kdykoli žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo o zrušení spoluvlastnictví. Nesmí tak ale žádat v nevhodnou dobu nebo jen k újmě některého ze spoluvlastníků.“

TIP: Osvěžte si všechna práva a povinnosti spoluvlastníků: Jaká jsou práva a povinnosti minoritních a majoritních spoluvlastníků.

Zrušení spoluvlastnictví? A co takhle prodat podíl třetí osobě?

Asi tou nejjednodušší cestou, jak spoluvlastnictví zrušit, je obrátit se na společnost, která se zabývá výkupem spoluvlastnických podílů. Společnost váš spoluvlastnický podíl odkoupí – tím se vaše spoluvlastnictví zruší.

Asi si teď říkáte: Ale nemusím první nabídnout svůj podíl ostatním spoluvlastníkům? To už dávno díky zrušení předkupního práva neplatí. Svůj spoluvlastnický podíl můžete ve většině případů prodat komukoli. V MI Estate se specializujeme na výkup spoluvlastnických podílů. Celý obchod provedeme diskrétně a klidně i do 24 h včetně advokátní úschovy.

TIP: Jak je to s předkupním právem v praxi: Předkupní právo: Vše, co jste chtěli vědět.

Další možností je prodání celé nemovitosti (za předpokladu, že se všichni dohodnete). V takovém případě si mezi spoluvlastníky rozdělíte kupní cenu poměrnou částí podle velikosti spoluvlastnických podílů. I toto řešení vám můžeme nabídnout, zabýváme se i výkupem celých nemovitostí.

Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Možná se chcete zkusit ještě dohodnout. Zde pak přichází ke slovu dohoda o zrušení spoluvlastnictví.

Dohoda musí mít písemnou formu a v jejím znění musíte detailně popsat, jak si jako spoluvlastníci mezi sebou vypořádáte své nároky (smlouva musí obsahovat přesnou kupní cenu či úplatu za převod podílu).

Jak na to, když máte zájem o vyplacení ostatních spoluvlastníků? Na základě dohody o vypořádání si „necháte“ celou nemovitost a ostatní spoluvlastníky vyplatíte do hodnoty jejich spoluvlastnického podílu. Zajímavé je, že vyplacení nemusí být jen prostřednictvím financí, ale můžete směnit kus za kus – třeba podíl na pozemku za podíl na poli, které nevyužíváte.

Nemovitou věc ve spoluvlastnictví si můžete i reálně rozdělit. Není to ale úplně jednoduché – aby k tomu došlo, musela by mít každá část domu svůj vlastní vchod, koupelnu, záchod. Mnohem jednodušší je to pak s pozemkem. Jen berte v potaz, že rozdělení musí být schválené znaleckým posudkem společně s oddělovacím geometrickým plánem.

Nejste schopni se dohodnout? Přichází na řadu soud

Pokud se vám nepodaří dohodnout s ostatními spoluvlastníky, máte ještě možnost, jak svůj problém řešit soudně. Soud rozhodne o vypořádání spoluvlastnického podílu a v jeho řešení postupuje následovně:

  • Dá se nemovitost rozdělit? Pak dojde k rozdělení společné věci.
  • V případě, že není možné společnou nemovitou věc rozdělit, přikáže soud celou nemovitost za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Máte jako jeden ze spoluvlastníků zájem o celou nemovitost? Pak je dobré vědět, co vás čeká. Soud bude v první řadě nahlížet na vaši solventnost (ověří si, že jste schopni spoluvlastníky vyplatit). Pro rozhodnutí je také důležitý váš vztah k nemovitosti i to, jestli nemovitost pravidelně užíváte. A posledním kritériem, které soud zajímá, je velikost vašeho spoluvlastnického podílu. Vynesl soud rozsudek ve váš prospěch? Pak musíte do předem dané lhůty vyplatit ostatní spoluvlastníky podle soudního znaleckého posudku.
  • Nejste schopni se domluvit a nikdo nemá finanční prostředky na zaplacení celé nemovitosti? Soud nařídí společný prodej. A pak je na vás (na všech spoluvlastnících), jak nemovitost prodáte (prostřednictvím realitní kanceláře, formou dražby nebo aukce).