Vyklízení domu v Podlešíně aneb dáváme nemovitostem nový život

V MI Estate jsme hrdými majiteli tisíců nemovitostí. Při odkupu nemovitostí i spoluvlastnických podílů ale často nastane situace, kdy jsou objekty nějakým způsobem zatíženy.

Ať už jde o věcná břemena, exekuce, nebo dlouhodobé spory mezi spoluvlastníky, vždy děláme vše proto, abychom vytvořili nejlepší řešení pro všechny zúčastněné strany. Pro nás tím začíná dlouhá cesta, během které nemovitost připravujeme pro nového majitele.

Od ruiny k rekonstrukci

Jedním z nejčastějších případů, které při odkupu řešíme, je konflikt mezi spoluvlastníky. Ti se často nedokážou dohodnout na společném užívání objektu nebo na prodeji jednomu z vlastníků, nemovitost tak stojí dlouhé roky na místě, chátrá, a ztrácí tržní hodnotu. Protože tato situace není výhodná ani pro trh s nemovitostmi, ani pro samotné spoluvlastníky, přicházíme na řadu my a skrz zkoumání právních problematik případ co nejefektivněji řešíme.

Za takovým scelením nemovitosti stojí tvrdá práce, spoluvlastníci ale díky nám dostanou své peníze ihned po odkupu. Pro nás je potom důležité ujasnit si veškeré právní vady, dohodnout se s patřičnými úřady a začít pracovat na tom, abychom nemovitosti navrátili její původní kouzlo.

Často jde totiž o objekty naprosto nevhodné k žití, s roky neposekaným trávníkem, vzrostlými keři a hromadami harampádí.

V poslední době šlo například o rodinný dům v Podlešíně, zde se nám podařilo vyřešit dlouhodobé spory spoluvlastníků a nemovitost scelit. Dalším krokem pak bylo vyklízení, úklid a další údržby, které prováděli naši odborníci s dlouholetými zkušenostmi z oboru. Odpad jsme odvezli vlastním nákladním vozem, posekali trávník a provedli menší opravy.

Výsledkem takového zásahu byla plně vyklizená, čistá nemovitost, která získala zcela nový potenciál a mohla putovat za novým majitelem.

V některých případech se také rovnou pustíme do rekonstrukce. Úspěšně jsme zrekonstruovali objekty jako jsou byty U Kapitána nebo bytový dům ve Skořenicích. Naší hlavní expertizou je ale vykupování spoluvlastnických podílů a jejich následné scelování, díky tomu dokážeme dát nový život co nejvíce nemovitostem a odlehčit při složitých životních situacích. Noví majitelé mají pak zjednodušenou cestu k rekonstrukci, zároveň tím často přibývají nové možnosti bydlení v menších městech


Nezapomeňte – Spoluvlastníci mají právo držet, užívat a nakládat se společnou věcí. Mohou z ní brát plody a užitky. Jejich práva jsou však omezena právy ostatních spoluvlastníků. Např. zničit věc mohou pouze s jejich souhlasem. Navíc v případě vlastnění, prodeje nebo koupě spoluvlastnického podílu nemovitosti musíte platit stejné daně jako u nemovitostí.