Spoluvlastnictví nemovitosti aneb jeden dům má více majitelů

Jak už název článku vypovídá, spoluvlastnictví nemovitosti znamená, že má jeden dům, byt, pozemek více než jednoho majitele. Pojďme se na pojem spoluvlastnictví podívat podrobněji.

Druhy spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví většinou vzniká v důsledku dědění, nebo třeba při rozvodu manželství v rámci vypořádání společného jmění manželů. Jako spoluvlastník máte právo držet, užívat a nakládat se společným majetkem podle libosti. Vaše právo je však omezeno právem ostatních spoluvlastníků.

Aby to nebylo tak jednoduché, právní teorie rozlišuje několik typů spoluvlastnictví:

  • Bezpodílové vlastnictví – společné jmění manželů, které vzniká jedině manželstvím. Každý spoluvlastník je vlastníkem celé věci.
  • Podílové spoluvlastnictví – spoluvlastník má z domu jen určitý podíl.

Podílové spoluvlastnictví se ještě rozděluje na:

  • Reálné spoluvlastnictví – spoluvlastník má přesně určenou část, ke které mu náleží spoluvlastnické právo. Tento speciální druh spoluvlastnictví však v české legislativě nenajdete.
  • Ideální spoluvlastnictví – spoluvlastník nevlastní konkrétní část, má právo k celé nemovitosti, ale zároveň je omezen právy ostatních spoluvlastníků.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů je tedy speciální formou bezpodílového vlastnictví. Vznikem manželství tak cokoliv, co koupíte, budete vlastnit společně. Ať už je to auto, nebo bydlení, vždy jste majitelem oba. Pokud však před svatbou uzavřete předmanželskou smlouvu, ve které se domluvíte, že společné jmění mít nebudete, tak i v manželství „jedete na sebe“.

V případě, že manželství nevyjde a požádáte o rozvod, budete se muset o všechen majetek podělit. Při vypořádání tak soudce vychází obvykle z toho, že mají oba bývalí manželé nárok na stejný podíl ze společného majetku.

Podílové spoluvlastnictví

U podílového vlastnictví má nárok na nemovitost více vlastníků. Jednotlivé podíly mohou být stejně velké, ale také nemusí. Přestože má každý vlastník právo k celé nemovitosti, při rozhodování hraje největší roli velikost podílu.

Pokud chcete opravit dům, který vlastníte jen podílově, jedná se podle zákona o významnou záležitost (podstatné zlepšení nebo zhoršení, změna účelu).

TIP: Velikost spoluvlastnického podílu zjistíte i z nahlížení do katastru nemovitostí. V článku: Katastr nemovitostí: Jak v něm číst a hledat informace poradíme, jak se v něm orientovat.

Ideální polovina nemovitosti

V praxi se ještě často setkáte s termínem: ideální polovina nemovitosti. K té dochází v případě, že má daná nemovitost dva vlastníky a každému z nich náleží přesně polovina.

Pokud zdědíte se svým sourozencem byt po rodičích, vlastníte ideální polovinu. Co se na začátku může jevit jako spravedlivé řešení, má ale háček. U takového typu spoluvlastnictví totiž polovina nelze fyzicky určit. Oba máte právo k celé nemovitosti, a tak musíte vždy se vším společně souhlasit.

Co dělat, když chcete svůj podíl zrušit

Mnoho lidí si myslí, že ze spoluvlastnictví nejde vystoupit. Opak je ale pravdou. Se zrušením předkupního práva se způsob, jak se „zbavit“ svého podílu, velmi urychlil. Novela občanské zákoníku § 1117 Občanského zákoníku č. 89/2012 totiž omezila předkupní právo pro spoluvlastníky při převodu podílu na nemovitosti.

Jaké máte možnosti?

  • Pokud se dohodnete se všemi vlastníky, můžete celou nemovitost prodat.
  • Stojíte o celou nemovitosti? Nabídněte ostatním majitelům cenu za jejich podíl.
  • Nechcete svůj podíl? Nabídněte jej ostatním spoluvlastníkům.
  • Nedokážete se domluvit a nemáte ani dostatek financí na vyplacení ostatních spoluvlastníků? Prodejte svůj podíl třetí osobě. V MI Estate vykoupíme váš podíl rychle a postaráme se o právní i administrativní úkony.