Předkupní právo od A do Z

Nabídnout svůj podíl na nemovitosti ostatním spoluvlastníkům je slušné a fér. V některých případech, které upravuje smlouva nebo zákon, je to dokonce povinnost. Pojďme si udělat pořádek v tom, jak předkupní právo funguje a co dělat, když vám komplikuje vaše záměry.

Smysl předkupního práva spočívá v ochraně spoluvlastníků, kteří nechtějí, aby se vlastnická struktura nemovitosti zbytečně komplikovala, nedej bože, aby část jejich majetku vlastnil někdo úplně cizí. A jsou to právě stávající spoluvlastníci, kdo má největší zájem přikoupit ke svému podílu další část. Pokud nemáte jiné plány, přijít nejdřív za nimi se přímo nabízí.

Ještě nedávno jste dokonce ani neměli jinou možnost. Zákonné předkupní právo dělalo neplechu zejména v domech s více bytovými jednotkami a společnými prostorami, do kterých patří garážové stání, sklepní kóje nebo předzahrádky. Každý převod vlastnického podílu byl komplikovaný, náročný na administrativu a ve výsledku i drahý.

Jak je to s předkupním právem dnes

Velkým milníkem byl 1. červenec 2020. Od té doby je až na výjimky zrušeno zákonné předkupní právo, které se předtím automaticky vztahovalo na nemovitosti s více spoluvlastníky. Nyní máte naprosto volné ruce – jestli spoluvlastníky oslovíte, nebo ne, je zcela na vás.

Výjimkami, kdy předkupní právo platí i dnes, je vypořádání majetku v rámci dědictví, soudního rozhodnutí, a dalších okolností, které spoluvlastníci přímo neovlivňují. I v těchto případech však předkupní právo platí pouze prvních 6 měsíců a jen pokud jsou pouze 2 spoluvlastníci. Svůj podíl navíc můžete i tak kdykoli převést na manžela a příbuzné v první linii.

Předkupní právo se dá zakotvit i do smlouvy

Dosud jsme se bavili o zákonném předkupním právu, které vzniká automaticky. Pak je tu ale ještě druhá možnost – zakomponovat předkupní právo přímo do smlouvy mezi spoluvlastníky. S takovým ujednáním samozřejmě musejí souhlasit všichni účastníci-spoluvlastníci. A aby bylo platné, je nutné také podat návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Jak funguje předkupní právo v praxi

Pokud chcete prodat nemovitost, na které vázne předkupní právo i podle dnešní právní úpravy, máte povinnost v pravou chvíli vyzvat ostatní spoluvlastníky k jeho uplatnění. Tou pravou chvílí je uzavření převodní smlouvy se zájemcem. Pokud některý spoluvlastník-předkupník své právo skutečně uplatní, musí přijmout cenu a další podmínky ujednané s původním zájemcem.

Samozřejmě, váznoucí předkupní právo je problém a jedna z právních vad nemovitosti, která potenciálního kupce odrazuje. Tím, jak se snižuje počet zájemců, klesá i cena vašeho spoluvlastnického podílu.

Co dělat, když se chcete zbavit spoluvlastnictví s předkupním právem

  • Nemovitost můžete prodat celou, pokud se dohodnete se všemi vlastníky.
  • Jestliže stojíte o celou nemovitost, nabídněte ostatním majitelům odkup jejich podílu.
  • Nechcete svůj podíl? Pokud na něm vázne zástavní právo, nabídněte jej ostatním spoluvlastníkům. Pokud ne, můžete ho prodat komu chcete.

Nedokážete se domluvit a nemáte ani dost peněz na vyplacení ostatních spoluvlastníků? Prodejte svůj podíl třetí osobě. V MI Estate vykoupíme váš podíl rychle a postaráme se o právní i administrativní úkony. Zvládneme vyřešit dokonce i spoluvlastnické podíly zatížené předkupním právem.