V MI Estate podporujeme aktivní stárnutí prostřednictvím projektu Senior Fitnes

Nedávno jsme v MI Estate měli tu čest podpořit projekt Senior Fitnes, což je významná iniciativa zaměřená na podporu zdravého a aktivního životního stylu mezi seniory. Tento projekt, který se zrodil v 80. letech na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, se stal klíčovým hráčem v oblasti podpory seniorů a preseniorů ve snaze udržet je v pohybu a dobrém zdraví.

Náš finanční příspěvek projektu Senior Fitnes umožní rozšířit nabídku cvičebních programů pro seniory, včetně těch s chronickými onemocněními. Jsme přesvědčeni, že náš příspěvek pomůže posílit jejich fyzickou kondici a zlepšit kvalitu jejich každodenního života.

V MI Estate si velmi vážíme možnosti být součástí tak pozitivního příběhu. Věříme, že společným úsilím a podporou takových projektů můžeme přispět k lepší a šťastnější budoucnosti našich seniorů. Programy jako Senior Fitnes nejenže pomáhají udržovat naše starší občany zdravé a aktivní, ale také nabízejí důležité sociální interakce, které jsou klíčové pro jejich duševní pohodu.