Dražby podílů nemovitostí s MI Estate

Každý měsíc ve spolupráci s vybranými dražebními společnostmi dražíme nemovitosti, které vlastníme. Jedná se o veřejné dražby nemovitostí, kterých se může zúčastnit opravdu každý. Nejčastěji pro vás dražíme podíly na nemovitostech.

Proč je dražba spoluvlastnických podílů výhodná?

Získáte podíl domu nebo bytu za výhodnější cenu. Nemovitosti v dražbě se draží za zlomek tržní ceny. Vydražením spoluvlastnického podílu tak získáte výhodnou investici v podobě části nemovitosti.

Proč je výhodné vlastnit spoluvlastnický podíl na nemovitosti?

Ceny nemovitostí neklesají, právě naopak. Podle Eurostatu ceny nemovitostí v České republice meziročně vyrostly v průměru o 14,5 %. I přesto poptávka po nemovitostech stále roste. Investice do nemovitosti je aktuálně jedna z nejlepších cest, jak čelit inflaci a ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zhodnocovat peníze.

Pokud nemáte finance na koupi celé nemovitosti, je spoluvlastnický podíl ideálním řešením. Zhodnotíte své úspory mnohem lépe, než kdyby jen ležely na bankovním účtu. Můžete rozhodovat o tom, jak s nemovitostí hospodařit, rozhodnete o výši nájmu, který vám musí nájemce pravidelně platit.

V budoucnu můžete od dalších spoluvlastníků odkoupit jejich podíly a tím získáte nemovitost celou.

Kde dražby nemovitostí probíhají?

Dražby podílů na nemovitostech probíhají každý měsíc. Dražíme vždy ve městě, v jehož okolí se domy a byty v dražbě nacházejí. Dražíme byty a domy v Praze a okolí, Brně a okolí, ale i ve Zlíně a okolí.