Výkup podílů na nemovitostech

Naší další specializací je odkup spoluvlastnických podílů na nemovitostech

Jde o nemovitosti, které mají více vlastníků, ať už jsou to rodinní příslušníci nebo jiní lidé. 

Podílové spoluvlastnictví bývá často problémové nejen při správě nemovitosti, ale také při jejím prodeji. 

V těchto případech postupujeme obzvlášť diskrétně a s ohledem na zájmy dalších spoluvlastníků. Věříme, že je důležité najít společnou řeč a vzájemně se domluvit.

Pokud vlastníte minoritní podíl a přemýšlíte o jeho prodeji, rádi vám vytvoříme nezávaznou cenovou nabídku. 

Odkoupíme od vás také podíly zatížené právními vadami, jako jsou:

  • věcná břemena,
  • zástavní práva,
  • exekuční příkazy,
  • nedostatečně identifikovatelní vlastníci,
  • spoluvlastníci žijící mimo Českou republiku,
  • dlouhotrvající dědické spory,
  • spory mezi spoluvlastníky,
  • nemovitosti ve vlastnictví nesvéprávných či nezletilých osob.

Celý proces prodeje podílů se zjednodušil díky novele občanského zákoníku z roku 2020, která upravuje předkupní právo pro spoluvlastníky při převodu podílu na nemovitosti. 

Konzultace s námi je zdarma 

Veškeré informace od nás dostanete přehledně předem, vše vám vysvětlíme a navrhneme ty nejvhodnější varianty řešení. 

Náš tým profesionálů je připraven vám plně asistovat a provést vás celým prodejem a odkoupením v příjemné, přátelské atmosféře.

Potřebujete rychle a bezstarostně prodat podíl na nemovitosti?

Napište nám nezávazně a zvažte naši nabídku.

KUPNÍ SMLOUVA - VZOR