Koupě nemovitosti v insolvenci

Koupě nemovitosti v insolvenci má svá pravidla. Byt či dům totiž nekupujete od přímého vlastníka, ale od insolvenčního správce. Nastíníme, jak probíhá insolvenční řízení a co vás čeká, když se rozhodnete koupit nemovitost v insolvenci.

Co je to insolvence?

Do insolvence se dlužník dostane v případě, že není schopen splácet všechny své dluhy. O insolvenci musí požádat insolvenční soud, který žádost může schválit, ale také nemusí. Pokud ano, může dlužník v rámci insolvence ve speciálním insolvenčním řízení splácet jen část svého celkového dluhu.

TIP: Řeší insolvenci (a oddlužení) někdo vám blízký? Poraďte mu, ať se obrátí na insolvenčního rádce.

Jak probíhá insolvenční řízení a následná koupě nemovitosti v insolvenci?

Průběh insolvenčního řízení se řídí insolvenčním zákonem a probíhá obvykle následovně:

 • Dlužník podá insolvenční návrh u insolvenčního soudu, návrh se podává vždy v zastoupení advokáta, notáře apod.
 • Insolvenční soud, resp. insolvenční správce dlužníka, ověří všechny pohledávky (ve většině případů finanční dluhy). A následně také sepíše veškerý majetek dlužníka do soupisu majetkové podstaty.
 • Pokud soud schválil oddlužení, připraví splátkový kalendář. V něm se stanoví všichni věřitelé (nejčastěji to jsou osoby, které dlužníkovi poskytly půjčku nebo vůči nimž má dlužník jiný peněžitý závazek) a výše jejich závazku.
 • Soud také stanoví insolvenčního správce, který bude mít celý případ na starost.
 • Insolvenční správce může zpeněžit nemovitost v rámci zpeněžení v insolvenčním řízení.
 • Prodej nemovitosti v insolvenci pak probíhá prostřednictvím přímého odprodeje – kupci podají veřejné nabídky a ta nejvyšší vyhraje.
 • Jakmile dojde ke splnění oddlužení, insolvenční soud to vezme na vědomí a osvobodí dlužníka od placení dalších pohledávek.

TIP: I dražba může být způsob, jak výhodně přijít k zajímavé nemovitosti. Proto jsme pro vás v článku Dražby nemovitostí – Jak to probíhá, sepsali, jak taková dražba funguje. A nezapomeňte se i podívat na připravované dražby, které pro vás v MI Estate chystáme.

Koupě nemovitosti v insolvenci: Výhody a nevýhody

Vyhlédli jste si nemovitost (která je zapsaná v soupisu majetkové podstaty) v insolvenčním řízení? Pak počítejte s tím, že po zakoupení nemovitosti musíte na své náklady vložit na katastr nemovitostí:

 • Potvrzení o zániku zástavního práva.
 • Návrh na výmaz zástavního práva.

Potvrzení vám vydá insolvenční správce, na jehož základě pak katastrální úřad vymaže zástavní právo, které se k nemovitosti váže. A tím se nemovitost v insolvenci očistí od předchozích závazků.

Na nového vlastníka dané budovy žádné finanční závazky bývalého majitele nepřecházejí. (Jen pozor, neplatí to pro věcná břemena, ta i nadále váznou na nemovitosti.)

Máte zájem o nemovitost v insolvenci? Nezapomeňte si pohlídat stavebně technický stav nemovitosti. (Což byste ale samozřejmě měli udělat vždy.) Insolvenční správce nenese zodpovědnost za případné skryté vady. Proto není od věci si přečíst článek o tom, co je to skrytá vada nemovitosti a jak ji předem poznat.

Také je možné, že se bývalý majitel nebude chtít z nemovitosti vystěhovat. V MI Estate máme s prodejem nemovitostí v insolvenci zkušenosti, díky tomu vám můžeme poradit 2 řešení:

 • Pokud jste nemovitost zakoupili za účelem investice, můžete se dohodnout na placení nájmu za užívání nemovitosti.
 • V případě, že chcete nemovitost využívat a nemůžete se s bývalým majitelem dohodnout, vezměte si na pomoc advokáta, se kterým podáte žalobu na vyklizení.