Dražby nemovitostí – Jak to probíhá

V České republice se ročně koná zhruba 20 000 dražeb a aukcí nemovitostí. S tím, jak rostou neustále ceny nemovitostí, je dražba zajímavým způsobem, jak získat nemovitost výhodně.

Co je to dražba

Dražba je veřejné jednání, při kterém se draží přechod vlastnického práva k předmětu dražby. V našem případě je předmětem dražby nemovitost a nebo spoluvlastnický podíl.

Dražba se koná na základě návrhu navrhovatele, co je většinou vlastník nemovitosti v případě dobrovolné dražby. V případě nedobrovolné dražby, je pak navrhovatelem dražební věřitel. Nemovitost získá vydražitel, což je účastník dražby, který přihodil nejvyšší nabídku a splnil všechny podmínky.

TIP: V článku: Co čekat od trhu s nemovitostmi v roce 2022, jsme se rozepsali o tom, proč je teď ideální doba na investice do nemovitostí.

Dražební vyhláška, nezbytný dokument každé dražené nemovitosti

Každá dražba musí mít svou dražební vyhlášku. Je to soubor veškerých informací o dražené nemovitosti. Předtím, než se vydáte dražit, si ji vždy pořádně pročtěte. Co všechno najdete v dražební vyhlášce?

 • Způsob dražby: Jestli se jedná o dobrovolnou, nebo nedobrovolnou dražbu.
 • Jména dražebníka, navrhovatele, vlastníka nemovitosti. V případě nedobrovolné dražby také jména dlužníka a zástavce.
 • Datum prohlídky nemovitosti, abyste si ji mohli ještě před dražbou prohlédnout.
 • Celkový popis nemovitosti a jejího stavu.
 • Vyvolávací cenu a nejnižší možný příhoz, který můžete přihodit.
 • Způsob úhrady a lhůtu k uhrazení finální ceny za draženou nemovitost.
 • Také způsob a lhůtu vrácení dražební jistoty v případě, že dražbu vyhraje někdo jiný.
 • Informace a podmínky, jak dojde k předání nemovitosti.

Jak funguje dražba nemovitostí

K tomu, abyste se mohli zúčastnit dražby, musíte složit dražební jistotu. Tato částka slouží k pokrytí nákladů dražby. Co si pod náklady dražby představit?

 • Odměna pro dražebníka
 • Náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby. Dražebník zveřejní zakázku ve vývěsní skříňce, inzeruje dražbu přes internet, připraví reklamní ceduli k domu, postará se o administrativní úkony. Do nákladů také patří pronájem dražební místnosti.

Pokud dražbu nevyhrajete, dostanete dražební jistotu zase zpátky. Průběh dražby řídí licitátor – osoba, která celou dražbu zahajuje. Na začátku informuje o tom, co je předmětem dražby, jaké je nejnižší podání a také stanoví minimální příhoz. Licitátor zároveň uděluje příklep vydražiteli, tedy tomu, kdo dal nejvyšší nabídku.

Jak probíhá dražba nemovitostí

Sepsali jsme pro vás, jak probíhá dražba nemovitostí z pohledu účastníka dražby:

 • Jako první si najdete nemovitosti v dražbě, o kterou máte zájem.
 • Kontaktujete danou společnost, která dražbu připravuje a složíte jistotu.
 • V den dražby přijdete na místo konání dražby. (Případně se zúčastníte online.)
 • Dostanete své číslo, pod kterým budete přihazovat. Stačí jen zvednout ruku s číslem a přihodíte.
 • Pokud licitátor třikrát odklepne vaši nabídku, gratulujeme, nemovitost je vaše.
 • Dražebník s vámi pak probere, kam a do kdy musíte poslat celkovou částku.
 • Po zaplacení se nemovitost přepíše v katastru nemovitostí na vás jako na nového majitele. Na přepis má katastr nemovitostí 30 dní.

TIP: Chcete vědět, jak číst a hledat informace v katastru nemovitostí? Přečtěte si náš blogový článek.

Online dražby: Získejte nemovitost odkudkoliv

Velké množství dražeb už probíhá online. Při elektronické dražbě se zaregistrujete na dražebním portále, v den dražby sledujete průběh a přihazujete. Pokud máte zájem o elektronickou dražbu, je dobré si na to vyhradit čas. Nezapomeňte si také zkontrolovat kvalitu vašeho připojení, aby vás v průběhu dražby nepřekvapil špatný signál.

Během přihazování peněz se opravdu soustřeďte a nenechejte se nikým a ničím rušit. Každý dražební portál může mít totiž jiný systém příhozů. U některých píšete částku, o kterou přihazujete. V jiném zase píšete celkovou částku, kterou jste ochotni za nemovitost zaplatit. Dejte si proto pozor, abyste z nepozornosti neudělali chybu. Dražebník totiž ve většině případů chybu neuzná a vy pak musíte zaplatit vámi nabídnutou cenu.

Veřejné dražby nemovitostí: Najděte tu pravou nemovitost za výhodnou cenu

V MI Estate jsme pro vás připravili portfolio nemovitostí, které můžete vydražit za skvělé ceny.  Na stránce připravované dražby si stačí vyfiltrovat typ nemovitosti a oblast, ve které se nachází. Tyto elektronické dražby pak dražíme prostřednictvím dražebního portálu.