Připravované dražby

Dražba - Spoluvlastnický podíl na rodinném domě v obci Výrov

Dražba - Spoluvlastnický podíl na rodinném domě v obci Výrov

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na samostatně stojícím rodinném domě s 1.NP a půdním prostorem, v obci Výrov, okres Plzeň-sever. Objekt samostatně stojícího domu nezapsaného v KN v souladu posledním užíváním k bydlení či rekreačním účelům. Objekt je pravděpodobně nepodsklepený s 1.NP a půdním prostorem.
Dražba začne 28.06.2022 13:00
Dražba bude končit 28.06.2022 14:00
Minimální kupní cena: 540 000,-Kč Odhadní cena: 600 000,-Kč Více
Dražba - Spoluvlastnický podíl na rodinném domě v obci Velké Heraltice

Dražba - Spoluvlastnický podíl na rodinném domě v obci Velké Heraltice

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 3/8 na samostatně stojícím zděném rodinném domě s 1.NP se sedlovou střechou bez obytného podkroví. Rodinný dům je dispozičně řešen 1+1 případně 2+1 s příslušenstvím. Rodinný dům je připojen nebo lze připojit na rozvod elektrické energie, voda veřejná, odkanalizování pravděpodobně do jímky. K nemovitosti náleží i pozemek parc. č.
Dražba začne 28.06.2022 13:00
Dražba bude končit 28.06.2022 14:00
Minimální kupní cena: 400 000,-Kč Odhadní cena: 450 000,-Kč Více
Dražba - Rodinný dům v obci Úterý

Dražba - Rodinný dům v obci Úterý

Předmětem dražby je rodinný dům nacházející se obci Úterý, okr. Plzeň-sever, umístěn je v centrální historické části obce.
Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený rodinný dům se 2.NP a velkým nevyužitým půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená převážně kamenná, její stavebně technický stav zhoršený, odpovídající pouze částečné udržovací údržbě.
Dražba začne 28.06.2022 11:00
Dražba bude končit 28.06.2022 12:00
Minimální kupní cena: 3 600 000,-Kč Odhadní cena: 4 000 000,-Kč Více
Dražba - Spoluvlastnický podíl (vel. 6/7) na domě v obci Krnsko

Dražba - Spoluvlastnický podíl (vel. 6/7) na domě v obci Krnsko

Předmětem dražby j spoluvlastnický podíl o velikosti id. 6/7 na rodinném domě. Jedná se samostatně stojící objekt s jedním NP. Dům je zděný objekt se sedlovou střechou s krytinou z tašek. Objekt je vystavěn na kamenných základových pasech, obvodové zdivo je smíšené (kámen, cihla), strop nad I. NP dřevěný rovný. Krov je dřevěný vaznicový, zastřešení je řešeno taškovou střešní krytinou.
Dražba začne 16.06.2022 11:00
Dražba bude končit 16.06.2022 12:00
Minimální kupní cena: 900 000,-Kč Odhadní cena: 1 000 000,-Kč Více
Dražba - Spoluvlastnický podíl (50 %) v obci Křelovice-Pakoslav

Dražba - Spoluvlastnický podíl (50 %) v obci Křelovice-Pakoslav

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/2 na samostatně stojícím rodinném domě v obci Křelovice, okres Plzeň-sever. Předmětem je rodinný dům, dále samostatně stojící objekt, stodola a zahrada. Rodinný dům vpravo je pravděpodobně nepodsklepený s 1.NP a půdním prostorem. Obvodové zdi jsou založeny na kamenných pasech, svislé konstrukce převážně smíšené, střecha sedlová, krytina eternit, okna dřevěná špaletová. Předpokládaná dispozice RD je 3+1.
Dražba začne 16.06.2022 10:00
Dražba bude končit 16.06.2022 11:00
Minimální kupní cena: 2 250 000,-Kč Odhadní cena: 2 500 000,-Kč Více
Dražba - Spoluvlastnický podíl na domě v obci Třebotov

Dražba - Spoluvlastnický podíl na domě v obci Třebotov

Předmětem dražby je přízemní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem postavený pravděpodobně po I.sv. válce se zanedbanou údržbou ke kompletní nákladné rekonstrukci nebo asanaci.
Rozhodující cenu mají v dané lokalitě pozemky a to p.č.st.2 o výměře 531 m2 a pozemky p.č. 131 a p.č.132 zahrady o celkové výměře 1 175 m2.
V místě možnost napojení na všechny inženýrské sítě obce. Pozemky přístupné z veřejné komunikace.
Dražba začne 29.06.2022 14:00
Dražba bude končit 29.06.2022 15:00
Minimální kupní cena: 6 300 000,-Kč Odhadní cena: 7 000 000,-Kč Více
Dražba - Spoluvlastnický podíl na rodinném domě v obci Trpísty

Dražba - Spoluvlastnický podíl na rodinném domě v obci Trpísty

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na rodinném domě, který se nachází ve středu obce, v zástavbě domů. Jedná se o rodinný dům a a hospodářské objekty na rovinatém pozemku a samostatnou, neudržovanou zahradu p.č. 29/1. Podle územního plánu je zahrada p.č. 29/1 určena jako BV - plochy pro bydlení venkovské.
Rodinný dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům, se sedlovou střechou na pozemku p.č.
Dražba začne 29.06.2022 11:00
Dražba bude končit 29.06.2022 12:00
Minimální kupní cena: 1 257 201,-Kč Odhadní cena: 1 396 890,-Kč Více
Dražba - Spoluvlastnický podíl na zemědělské stavbě v obci Přehýšov

Dražba - Spoluvlastnický podíl na zemědělské stavbě v obci Přehýšov

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl na pozemku a stavbě bez čp/če nacházející se obci Přehýšov, okr. Plzeň-sever, umístěné v severovýchodní části obce.
Stavba je užívána jako zahradní sklad. Jedná se o zděný nepodsklepený objekt s 1.NP umístěný na zahradě v blízkosti bytové obytné zástavby. Svislé konstrukce jsou zděné cihlové, střecha pultová, krytina desky z vlnitého eternitu, dveře či dvířka dřevěná z prken.
Dražba začne 29.06.2022 13:00
Dražba bude končit 29.06.2022 14:00
Minimální kupní cena: 180 000,-Kč Odhadní cena: 200 000,-Kč Více
Dražba - Spoluvlastnický podíl na rodinném domě v obci Neurazy

Dražba - Spoluvlastnický podíl na rodinném domě v obci Neurazy

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl (50 %) na rodinném domě a pozemcích (pozemek p.č.St.39/3, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 463 m2, pozemek p.č.163, zahrada, výměra 143 m2, vše katastrální území Neurazy (kód: 704229), obec Neurazy).

Pozemky se stavbou rodinného domu tvoří funkční celek.
Dražba začne 30.06.2022 13:00
Dražba bude končit 30.06.2022 14:00
Minimální kupní cena: 641 900,-Kč Odhadní cena: 917 000,-Kč Více
Dražba - Spoluvlastnický podíl na domě s garáží v obci Měřín

Dražba - Spoluvlastnický podíl na domě s garáží v obci Měřín

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl na rodinném domě se zahradou a samostatně stojící garáži, vše nacházející se obci Měřín, okr. Žďár nad Sázavou s umístěním v centrální části obce.
Jedná se o řadový, pravděpodobně částečně podsklepený rodinný dům se 2.NP a půdním prostorem. Předpokládaná dispozice RD je 2x 2+1 (či 3+1 ve 2.NP). V současné době je pravděpodobně využíván k trvalému bydlení.
Dražba začne 29.06.2022 15:00
Dražba bude končit 29.06.2022 16:00
Minimální kupní cena: 783 000,-Kč Odhadní cena: 870 000,-Kč Více
Celkem nalezeno 49 položek
1 | 2 | 3 ... 5 | další