Připravované dražby

Dražba - Podíly zem.usedlosti a pozemcích v obci Jeníkovice, okres Hradec Králové

Dražba - Podíly zem.usedlosti a pozemcích v obci Jeníkovice, okres Hradec Králové

Jedná se o podíl 7/16 a 7/8 na zemědělském areálu, rodinném domě a pozemcích v obci Jeníkovice, okres Hradec Králové.
Dražba začne 26.10.2022 10:00
Dražba bude končit 26.10.2022 11:00
Minimální kupní cena: 4 900 000,-Kč Odhadní cena: 4 900 000,-Kč Více
Dražba -

Dražba -

Minimální kupní cena: 100 000,-Kč Více
Dražba podíl o velikosti 1/2, rodinný dům

Dražba podíl o velikosti 1/2, rodinný dům

Předmětem dražby je id. 10/24 na bytové jednotce č. 165/4. V katastrálním území Petrohrad. Podíl na společných částech je 1/6.
Dražba začne 30.09.2022 10:00
Dražba bude končit 30.09.2022 11:00
Minimální kupní cena: 700 000,-Kč Odhadní cena: 700 000,-Kč Více
Dražba - Komořany u Mostu LV 394 – Garáže a pozemky

Dražba - Komořany u Mostu LV 394 – Garáže a pozemky

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. St. 607/16 (součástí pozemku je stavba -garáž), parc. č. st. 626/21 (součástí pozemku je stavba – garáž), st. 626/3 a st. 626/4 o celkové výměře 77m2.
Dražba začne 18.10.2022 09:00
Dražba bude končit 18.10.2022 10:00
Minimální kupní cena: 120 000,-Kč Odhadní cena: 120 000,-Kč Více
Dražba - Zemědělský objekt, Heřmaničky, podíl 296/4000

Dražba - Zemědělský objekt, Heřmaničky, podíl 296/4000

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 296/4000 na pozemku parc. č. st. 206 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je zemědělská stavba v kat. území Heřmaničky.

Jedná se o patrovou, samostatnou, budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon. Na střeše jsou žlaby a svody z pozinkovaného plechu.
Dražba začne 18.10.2022 09:00
Dražba bude končit 18.10.2022 10:00
Minimální kupní cena: 450 000,-Kč Odhadní cena: 450 000,-Kč Více
Dražba - Stavba pro rodinnou rekreaci, Bosonohy LV 1496

Dražba - Stavba pro rodinnou rekreaci, Bosonohy LV 1496

Předmětem dražby je id. 1 stavby pro rodinnou rekreaci, č. ev. 309 zapsaná v katastrálním území Bosonohy, list vlastnictví č. 1496. Stavba stojí na pozemku parc. č. 3001 o výměře 10m2. K předmětu dražby dále patří 1 parcely č. 3004 o výměře 499, vedené ve stejném katastrálním území jako trvalý travní porost.
Dražba začne 20.10.2022 09:00
Dražba bude končit 20.10.2022 10:00
Minimální kupní cena: 800 000,-Kč Odhadní cena: 800 000,-Kč Více
Dražba podílu 1/4 rodinného domu v obci Kaliště, okres Praha-východ

Dražba podílu 1/4 rodinného domu v obci Kaliště, okres Praha-východ

Jedná se o podíl 1/4 na částečně podsklepeném rodinném domě s 1.NP a půdním prostorem v obci Kaliště, okres Praha-východ.
Dražba začne 26.10.2022 10:30
Dražba bude končit 26.10.2022 11:30
Minimální kupní cena: 500 000,-Kč Odhadní cena: 500 000,-Kč Více
Dražba - Hroznětín LV 1390 – JINÁ STAVBA, PODÍL 1/2

Dražba - Hroznětín LV 1390 – JINÁ STAVBA, PODÍL 1/2

Jedná se o id. spoluvlastnický podíl o velikosti 1 zapsané v katastrálním území Hroznětín LV 1390. Budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využítí: jiná stavba. Stavba stojí na pozemku parc. č. st. 1249 o velikosti 29m2, který je ve vlastnictví města.
Dražba začne 18.10.2022 09:00
Dražba bude končit 18.10.2022 10:00
Minimální kupní cena: 200 000,-Kč Odhadní cena: 200 000,-Kč Více
Dražba - Rodinný dům, Jaroměřice nad Rokytnou, podíl 1/12 A 3/4

Dražba - Rodinný dům, Jaroměřice nad Rokytnou, podíl 1/12 A 3/4

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na pozemku parc. č. st. 727/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 510, Ohrazenická , způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Jaroměřice nad Rokytnou. K předmětu dražby patří i id. podíl o velikosti 3 na ostatní ploše zapsané v kat. území Jaroměřice nad Rokytnou LV 1411.

Jedná se o řadovou, krajní, podsklepenou, budovu.
Dražba začne 18.10.2022 09:00
Dražba bude končit 18.10.2022 10:00
Minimální kupní cena: 400 000,-Kč Odhadní cena: 400 000,-Kč Více
Dražba - Rodinný dům, Budeč

Dražba - Rodinný dům, Budeč

Předmětem dražby je pozemek parc. č. St. 36/2, jehož součástí je stavba č.p. 24 Budeč způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Budeč, obec Budeč. Součástí předmětu dražby jsou i pozemky parc. č. 478/1, 478/2, 1972.

Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu s jedním bytem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací. Budova vyžaduje rekonstrukci.
Dražba začne 18.10.2022 09:00
Dražba bude končit 18.10.2022 10:00
Minimální kupní cena: 3 000 000,-Kč Odhadní cena: 3 000 000,-Kč Více
Celkem nalezeno 49 položek
1 | 2 | 3 ... 5 | další