Připravované dražby

I2/3 rodinného domu v k.ú. Ves Blížkovice, okres Znojmo, opakovaná dražba

I2/3 rodinného domu v k.ú. Ves Blížkovice, okres Znojmo, opakovaná dražba

Předmětem dražby je podíl 2/3 na rodinném domě o celkové výměře 288m2, stavba je
z kamenné konstrukce, cihel a tvárnic, připojena na kanalizační síť, plyn čerpá z veřejné sítě. Stavba je
jednopodlažní s jednou bytovou jednotkou, součástí LV je zahrada, která má celkovou výměru 1536m2.
Dražba začne 23.06.2023 10:30
Dražba bude končit 23.06.2023 11:30
Minimální kupní cena: 1 080 000,-Kč Odhadní cena: 1 400 000,-Kč Více
1/3 pozemků  v k.ú. Bzenec,  okres Hodonín, opakovaná dražba

1/3 pozemků v k.ú. Bzenec, okres Hodonín, opakovaná dražba

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc. č.
5145/7 způsob využití: orná půda; pozemek parc. č. 5192/173 způsob využití: orná půda; pozemek parc.
č. 5192/175 způsob využití: orná půda, pozemek parc. č. 5192/288 způsob využití: orná půda, včetně
příslušenství vše v kat. území Bzenec, obec Bzenec.
Dražba začne 23.06.2023 10:00
Dražba bude končit 23.06.2023 11:00
Minimální kupní cena: 76 500,-Kč Odhadní cena: 95 000,-Kč Více
rodinný dům se zahradou  v k.ú. Úterý, okres Plzeň-sever, opakovaná dražba

rodinný dům se zahradou v k.ú. Úterý, okres Plzeň-sever, opakovaná dražba

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený dům se 2.NP a velkým nevyužitým
půdním prostorem, umístěný v centrální historické části obce. V domě je cca 13 pokojů. Dispozice domu
jsou: 1.NP: celkem 1x 2+kk, 3x 1+kk, všechny pokoje mají možnost připojení na komín. Pouze v jeden z
bytů má možnost vybudování vlastního WC a koupelny. 2.NP: 3 x 2+kk , 1x 1+kk, 1x 1 pokoj, všechny
pokoje mají možnost připojení na komín. WC jsou společné v 1.
Dražba začne 23.06.2023 09:30
Dražba bude končit 23.06.2023 10:30
Minimální kupní cena: 2 700 000,-Kč Odhadní cena: 4 000 000,-Kč Více
rodinný dům v k.ú. Měrovice nad Hanou, okres Přerov, opakovaná dražba

rodinný dům v k.ú. Měrovice nad Hanou, okres Přerov, opakovaná dražba

Předmětem dražby je celek na pozemku parc. č. 146, jehož součástí je stavba č.p. 57.,
způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství vše v kat. území Měrovice nad Hanou, obec Měrovice
nad Hanou. Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na
základových pasech. Konstrukce budovy je kámen, cihly, tvárnice vč. Kombinací a její stavebně- technický
stav je špatný. Budova vyžaduje rekonstrukci.
Dražba začne 23.06.2023 09:00
Dražba bude končit 23.06.2023 10:00
Minimální kupní cena: 2 160 000,-Kč Odhadní cena: 2 550 000,-Kč Více
1/2 objektu k rekreaci a pozemků v k.ú. Vendolí,  okres Svitavy, opakovaná dražba

1/2 objektu k rekreaci a pozemků v k.ú. Vendolí, okres Svitavy, opakovaná dražba

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č.
st. 393 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 57, způsob využití: stavba pro rodinnou
rekreaci, pozemek parc. č.4325 - druh pozemku: trvalý travní porost a pozemek parc. č. 4330 - druh
pozemku: trvalý travní porost v kat. území Vendolí, obec Vendolí.
Dražba začne 19.06.2023 11:00
Dražba bude končit 19.06.2023 12:00
Minimální kupní cena: 207 000,-Kč Odhadní cena: 350 000,-Kč Více
1/6 rodinného domu v k.ú. Nosákov,  okres Benešov, opakovaná dražba

1/6 rodinného domu v k.ú. Nosákov, okres Benešov, opakovaná dražba

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc. č.
st. 28, jehož součástí je stavba č.p. 19 Nosákov, způsob využití: objekt občanské vybavenosti, včetně
příslušenství vše v kat. území Nosákov, obec Jankov. Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu s jedním
bytem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Druh svislé nosné konstrukce je z cihel,
tvárnic a cihlových bloků.
Dražba začne 19.06.2023 10:30
Dražba bude končit 19.06.2023 11:30
Minimální kupní cena: 90 000,-Kč Odhadní cena: 150 000,-Kč Více
5/7 rodinného domu a zahrady v k.ú. Milenov, okres Přerov, opakovaná dražba

5/7 rodinného domu a zahrady v k.ú. Milenov, okres Přerov, opakovaná dražba

Předmětem
dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 5/7 - RD Milenov,
č.p. 101 je zděný řadový krajní, pravděpodobně nepodsklepený se
sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a bez obytného podkroví.
Půdorys je přibližně
obdélníkového tvaru. Uliční fasáda je orientována k jihovýchodu. Vstup
do domu je z obecního pozemku
také z jihovýchodu. Dům je postaven přibližně okolo roku 1935.
Dražba začne 19.06.2023 10:00
Dražba bude končit 19.06.2023 11:00
Minimální kupní cena: 981 000,-Kč Odhadní cena: 1 190 000,-Kč Více
7/16 rodinného domu a zahrady v k.ú. Hynčina, okres Šumperk, opakovaná dražba

7/16 rodinného domu a zahrady v k.ú. Hynčina, okres Šumperk, opakovaná dražba

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 7/16 - podsklepený přízemní rodinný dům č.p. 123 smíšené převážně
zděné konstrukce obdélníkového půdorysu, s pultovou střechou s azbestocementovou – eternitovou
vlnitou krytinou o celkové zastavěné ploše cca 78 m2.
Dražba začne 19.06.2023 09:30
Dražba bude končit 19.06.2023 10:30
Minimální kupní cena: 378 000,-Kč Odhadní cena: 520 000,-Kč Více
1/2 rodinného domu a zahrady v k.ú. Horní Brusnice, okres Trutnov, opakovaná dražba

1/2 rodinného domu a zahrady v k.ú. Horní Brusnice, okres Trutnov, opakovaná dražba

Předmětem
dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 - RD Horní Brusnice
č.p. 214 je dům samostatně stojící, pravděpodobně částečně
podsklepený se sedlovou střechou, s jedním nadzemním podlažím a částečně
s obytným podkrovím.
Krytina střechy je tvořena azbestocementovými šablonami. Půdorys je
přibližně obdélníkového tvaru.
Uliční fasáda je orientována k severu, vstup k domu je z obecního
pozemku z jižní strany.
Dražba začne 19.06.2023 09:00
Dražba bude končit 19.06.2023 10:00
Minimální kupní cena: 1 035 000,-Kč Odhadní cena: 1 305 000,-Kč Více
5/8 rodinného domu a zahrady v k.ú. Mankovice,  okres Nový Jičín, opakovaná dražba

5/8 rodinného domu a zahrady v k.ú. Mankovice, okres Nový Jičín, opakovaná dražba

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 5/8 na pozemku parc. č.
71, jehož součástí je stavba č.p. 26 Mankovice, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat.
území Mankovice, obec Mankovice. Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu s jedním bytem. Budova je
pravděpodobně založena na základových pasech. Druh svislé nosné konstrukce je z nepálených cihel.
Stavebně-technický stav je špatný.
Dražba začne 16.06.2023 11:00
Dražba bude končit 16.06.2023 12:00
Minimální kupní cena: 441 000,-Kč Odhadní cena: 490 000,-Kč Více
Celkem nalezeno 19 položek
1 | 2 | další