Investice do zemědělské půdy: Svatý grál všech investorů?

Průměrná cena půdy vzrostla v roce 2021 oproti roku 2020 o 16,1 %. (Vyplývá z dat společnosti Farmy.cz) Vzhledem k vývoji inflace v roce 2022 je velmi pravděpodobné, že cena zemědělské půdy zase poroste. Přesvědčíme vás, proč byste měli investovat do zemědělské půdy.

Co by vás mělo zajímat, když chcete investovat do půdy

Je několik specifických otázek, které byste si měli položit ještě před samotnou investicí do zemědělské půdy:

  • Jaká je bonita zemědělské půdy?
  • O jaký druh půdy se jedná?
  • V jakém stavu je celý pozemek?
  • Má pozemek pachtovní smlouvu?

Jaká je bonita zemědělské půdy?

Při investici do zemědělské půdy by vás měla zajímat bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ), zkráceně bonita. Tato jednotka určuje kvalitu zemědělské půdy. Její rozhraní začíná od 1 Kč do 20 Kč. Čím vyšší bonita, tím kvalitnější půda.

Jak zjistíte bonitu daného kusu pole? Stačí si najít pozemek v nahlížení do katastru nemovitostí. U pozemku pak najdete přímo odkaz do eKatalogu BPEJ. Pro dlouhodobější investici se spíše hodí pozemky s bonitou 11 Kč a výš.

TIP: Nevíte, jak s nahlížením do katastru nemovitostí pracovat? Pak si přečtěte článek Katastr nemovitostí: Jak v něm číst a hledat informace.

O jaký druh půdy se jedná?

U zemědělské půdy se nejčastěji setkáme se 2 typy:

  • Trvalý travní porost
  • Orná půda

Ornou půdou se rozumí pozemek, na kterém zemědělec pravidelně pěstuje obilniny, technické plodiny (řepka), brambory a další zemědělské plodiny a nebo je orná půda dočasně zatravňována.

Trvalý travní porost je zase pozemek, na kterém rostou spíše jen travnaté rostliny. Může se na něm pást dobytek nebo se tráva pravidelně kosí a suší na seno – možnost, jak na trvalém travním porostu vydělat.

Podle statistiky portálu Farma.cz byla v roce 2021 cena orné půdy o 33 % vyšší než v případě trvalého travního porostu. To sice znamená, že za ornou půdu zaplatíte více, ale šance na zhodnocení vaší investice bude mnohem větší než v případě trvalého travnatého porostu.

TIP: V článku Přemýšlíte o koupi pozemku: Tady je postup, jsme pro vás sepsali další tipy, na které byste se při koupi pozemku měli zaměřit.

V jakém stavu je celý pozemek?

Následující pravidlo platí samozřejmě při každém investování do nemovitostí. Nekupujte zajíce v pytli. Vždy se na nemovitost, pozemek, ale i zemědělskou půdu zajeďte podívat. Spoustu informací sice najdete v katastru nemovitostí, případně i ze satelitových snímků z mapových aplikací. (Mapy.cz, Google Maps). Ale nic nenahradí osobní prohlídku pozemku. Třeba zjistíte, že je půda zasažená náletovými dřevinami, které mohou zabránit dalšímu využití půdy.

A v ideálním případě si také ověřte, že zemědělská půda disponuje příjezdovou cestou – usnadní to pravidelné obhospodařování a také se zvýší cena pozemku.

TIP: Kromě pozemku nebo zemědělské půdy si můžete pořídit i nemovitost k investici. V článku Do čeho investovat? Zkuste nemovitosti aneb 4 tipy, jak investovat do nemovitostí, jsme sepsali naše zkušenosti ze světa investic do nemovitostí.

Má pozemek pachtovní smlouvu?

Díky pachtovní smlouvě dosáhnete dvojího zhodnocení. Pachtovní smlouva nahrazuje v případě pronajímání zemědělských pozemků nájemní smlouvu. Pachtovatel (vlastník zemědělské půdy) umožňuje pachtýři (nájemci) v předem sjednaném období užívat zemědělskou půdu za předem dohodnuté pachtovné (nájem).

V ideálním případě hledejte pro investici takovou zemědělskou půdu, na kterou je navázána pachtovní smlouva. Podle posledních dat webového portálu Firmy.cz se u nově sjednaných pachtovních smluv pohybuje pachtovné okolo 3 000 až 6 000 Kč za hektar za jeden rok. U velmi kvalitní orné půdy může být pachtovné dokonce i vyšší.

Berte v potaz také výpovědní lhůtu pachtovní smlouvy (obvykle od 3 až 5 let). Odborníci doporučují, abyste si vybrali pozemek s pachtovní smlouvu s co nejkratší výpovědní lhůtou – v budoucnu můžete upravit výši pachtovného „rychleji“.

Velmi výhodné jsou pak zemědělské pozemky s pachtovní smlouvou, které leží v lokalitě, kde hospodaří více zemědělců – jako investor můžete počítat s vyšší poptávkou po koupeném pozemku. (A můžete zvýšit výši pachtovaného.) Na portále eagri.cz si ověříte, kdo na jednotlivých parcelách momentálně hospodaří.

TIP MI Estate: Nezapomeňte se také podívat i do územního plánu obce. Hodnotu zemědělské půdy může značně ovlivnit to, že na něm a nebo v okolí plánuje město rozšiřovat zastavěnou plochu. A pokud byste měli zájem o více informací ohledně investování do nemovitostí, rádi vás v MI Estate také zasvětíme do investic do spoluvlastnických podílů.