Stali jsme se patronem paliativní péče organizace Sue Ryder

Společnost MI Estate se stala patronem a hlavním partnerem dobročinné kampaně zahrnující podporu paliativní péče neziskové organizace Sue Ryder. Jejím smyslem je poskytnout seniorům možnost důstojného stáří.

„Pomoc Sue Ryder vychází z našeho dlouhodobého cíle pomáhat zranitelným a potřebným. Bohužel podpoře důstojného stáří a stárnutí obecně není v Česku stále věnována dostatečná pozornost. Věříme, že naším krokem, stát se hlavním partnerem v rámci dobročinné vánoční kampaně, zvýšíme povědomí o paliativní péči,“upřesnila ředitelka marketingového oddělení MI Estate Jana Kaščáková.

Na paliativní péči společnost věnovala částku 100 tisíc korun a v pondělí 5. prosince převzala v rámci akce s podtitulem „stáří je křehké jako vánoční ozdoba“ z rukou Vojtěcha Řeháka zodpovědného za firemní dárce Sue Ryder speciální vánoční ozdobu jako symbol daru.

„Za Sue Ryder bych chtěl poděkovat, že se naším partnerem stalo MI Estate. Je nám ctí, že si nás vybrala společnost, která klade důraz na dobročinnost a podporu potřebných. Právě paliativní péče, zahrnující poradenství, pomoc doma nebo doprovázení na sklonku života, se mezi takové služby rozhodně řadí,“ uvedl Vojtěch Řehák ze Sue Ryder.

Česká nezisková organizace Sue Ryder pomáhá seniorům a jejich blízkým od roku 1998. Tým organizace tvoří odborníci na stáří z mnoha profesí, kteří pracují s životními příběhy jednotlivých klientů. Společně pak usilují o to, aby v ČR mohl každý důstojně zestárnout.

Zdroj: www.darekprosueryder.cz