Slavnostní předávání cen Beauty of Help Award 2022

Od Nadace Krása pomoci jsme obdrželi pozvání na slavnostní předávání cen Beauty of Help Award 2022. Galavečer probíhal 15. 6. 2022 v reprezentativních prvorepublikových prostorech Rezidence primátora. Ocenění je každoročně udělováno osobnostem, které jsou i ve vyšším věku aktivní a inspirují ostatní svými občanskými postoji, napříč generacemi a obory.

Cílem ocenění je otevřít diskusi na téma respektování stáří, stárnutí ve společnosti a mezigenerační solidarity, zvýšit povědomí o Nadaci Krása pomoci a poděkovat významným dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům.

Kandidáty na ocenění navrhovali zástupci odborné i široké veřejnosti, do nejužšího výběru se dostalo 5 osobností. Vítězem se stala paní Marta Kubišová. Cenu převzala z rukou Taťány Kuchařové, která je zakladatelkou Nadace Krása pomoci. Gratulujeme!

Nadace vznikla v roce 2008, aby pomáhala seniorům v České republice.

 

Zobrazit více fotografií

 

Zdroj: www.krasapomoci.cz