Šestý ročník Beauty of Help Award 2023

Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci, se kterou již nějakou dobu spolupracujeme, uspořádala již šestý ročník Beauty of Help Award. Nadace při příležitosti slavnostního předávání cen oslavila své patnácté narozeniny.

Hlavním posláním Nadace Krása pomoci je zajistit seniorům důstojný život v domácím prostředí. Jednou z mnoha jejích aktivit je každoroční slavností předání cen Beauty of Help Award, které probíhalo v Senátu Parlamentu ČR. Hlavní myšlenkou Beauty of Help Award je poděkování lidem vyššího věku, kteří stále žijí aktivním životem a inspirují napříč generacemi a obory nebo jsou inspirací svými postoji.

Již druhým rokem se ceny udělují hned ve třech kategoriích. První je čestný titul Beauty of Help Award. Další cenou je Čestné uznaní, které dostává každý, kdo se dostane do užšího výběru nominace. A poslední cenou je Cena veřejnosti, která je udělována na základě on-line hlasování.

Hlavní ocenění Beauty of Help Award, které je udělováno odbornou porotou, v letošním ročníku obdržela akademická malířka Helga Hošková-Weissová. Česká umělkyně byla v mládí v koncentračních táborech a celý svůj život podává svědectví o hrůzách, které během války zažila. Mezi nejčastější námety její tvorby patří právě holokaust. Svá díla vystavovala v mnoha zemích Evropy, ale i ve Spojených státech.

Držitelem Ceny veřejnosti se letos stal herec Miloň Čepelka.

Mezi užší výběr nominovaných se letos dostali:

Marie Vavroňová

Helga Hošková-Weissová

Miloň Čepelka

Sońa Nigrinová

Dana Němcová

Děkujeme za pozvání 🙂

Zobrazit více fotografií