Kniha citace 7.

Pojištění u spoluvlastnických podílů

U spoluvlastnických podílů nelze pojistit ideální polovinu domu ani jiný podíl na nemovitosti.
Vždy musí být pojištěna nemovitost celá. Je jedno, který ze spoluvlastníků ji pojistí.
V případě pojistné události je součástí likvidačního procesu ověření vlastnických vztahů podle evidence v katastru nemovitostí a pojistné plnění je poskytováno jednotlivým vlastníkům podle výše jejich spoluvlastnického podílu.
Jak tedy postupovat, když sjednáváme pojištění nemovitosti, o kterou se dělí více spoluvlastníků.