Kniha citace 6.

Skryté vady nemovitostí

Za skrytou vadu nemovitosti se považuje taková vada, která existovala už v době převzetí nemovitosti, ale nebyla zjevná a vyšla najevo až později.

Nejčastější skryté vady:

• zatékání do nemovitosti,

• špatná kvalita podlah,

• vadné odtoky a kanalizace,

• plíseň na stěnách,

• špatně odizolovaná střecha,

• špatný stav nosných konstrukcí.