Kniha citace 2.

Správa společného jmění manželů

Společné jmění manželů může být spravováno ve třech režimech:

• v zákonném režimu,

• v modifikovaných režimech v podobě smluveného režimu,

• v režimu založeném rozhodnutím soudu.