Jak zrušit věcné břemeno (užívání)

Právní náležitosti týkající se nemovitostí mohou být velmi složité na pochopení pro nejednoho studenta práva. A co teprve pro obyčejného vlastníka nemovitosti. Lze vůbec věcné břemeno zrušit? Poradíme.

Proč se věcné břemeno užívání zřizuje?

Asi nejčastějším typem věcného břemene, se kterým se můžete v praxi setkat, je věcné břemeno užívání. Břemeno se zřizuje ve prospěch osoby, která je oprávněna používat cizí věc pro vlastní potřebu (ale může mít věcné břemeno i ve své nemovitosti). Daná osoba tak využívá nemovitost na základě oprávnění z titulu věcného břemene. Takové břemeno pak zaniká nejčastěji úmrtím dotyčné osoby. (V článku si ale představíme i další způsoby, jak dojde ke zrušení věcného břemene.)

Praktický příklad: Starší rodiče darují dům svým potomkům za podmínky, že na nemovitosti zřídí věcné břemeno na dožití. Mají (právně) jistotu, že mohou v domě dožít klidné stáří, aniž by je někdo chtěl vyhodit. Děti jako zákonní vlastníci zatížené nemovitosti musí nechat rodiče v domě bydlet. A pokud se rozhodnou nemovitost prodat, musí počítat s tím, že břemeno přejde na nového majitele.

TIP: Jaký je rozdíl mezi věcným břemenem a služebností? Vysvětlíme si v článku Věcné břemeno a služebnosti: Aneb ten děda ve smlouvě nebyl.

Způsoby, jak zrušit věcné břemeno užívání

Jak už jsme si řekli výše, věcné břemeno užívání nejčastěji zaniká smrtí užívajícího. Existují ještě další způsoby, jak věcné břemeno zrušit:

  • Můžete se společně dohodnout. V takovém případě připravíte písemnou dohodu. Nezapomeňte si podpisy úředně ověřit, aby ji společně s návrhem na výmaz věcného břemene katastr nemovitostí akceptoval.
  • Obraťte se na právního zástupce. S ním pak podáte žalobu o zrušení věcného břemene. Musíte ale prokázat hrubý nepoměr mezi výhodou oprávněného a povinností povinného. (Příklad: Užívající nemovitost devastuje, nebo ji naopak vůbec nevyužívá.) Počítejte však s tím, že doložit takový nepoměr není nic jednoduchého.

Kromě toho může věcné břemeno také zaniknout po uplynutí zřízení věcného břemene – samozřejmě za předpokladu, že se zřizovalo na dobu určitou. (Břemeno musí být zapsané v listině o vzniku věcného břemena – ta je uložena na katastru nemovitostí.)

Víme, jak vymazat věcné břemeno z katastru nemovitostí

A jak můžete reálně vymazat věcné břemeno z katastru? Pokud se vám podaří jakýmkoliv způsobem věcné břemeno zrušit, musíte o tom ještě uvědomit katastr nemovitostí. Podáte si návrh na vklad (formulář na návrhu na vklad) a počítejte také se správním poplatkem 2 000 Kč ve formě kolku.

K návrhu na vklad do katastru nemovitostí ještě přiložte:

  • Písemnou dohodu – pokud jste se společně dohodli na zrušení břemene.
  • Pravomocný rozsudek soudu – obrátili jste se se zrušením břemene na soud, který vám vyhověl.

Návrh pak doručte příslušnému katastrálnímu úřadu osobně na podatelnu nebo prostřednictvím doručovací služby.

TIP: Můžete se setkat s tím, že po vás katastr nemovitostí bude vyžadovat také úmrtní list (v případě, že došlo k zániku břemene kvůli smrti užívajícího). Ze zákona by jej ale katastr nemovitostí po vás požadovat neměl.

Co s nemovitostí s věcným břemenem? Prodejte ji MI Estate

Prodej nemovitosti s věcným břemenem na dožití je dost specifický – takové zatížení snižuje reálnou hodnotu nemovitosti. Často také nenajdete kupce, který by byl ochotný si koupit nemovitost, kterou bude užívat ještě někdo další. Můžete ji ale prodat společnosti, která se zabývá dlouhodobou investicí do nemovitostí.

TIP: V MI Estate se specializujeme především na výkup spoluvlastnických podílů. Poradíme si také s výkupem nemovitostí s věcným břemenem. Chcete vědět více informací? Vyplňte náš odhad ceny nemovitosti zdarma a my se vám ozveme s nabídkou.