Hledají se vlastníci nemovitostí

Po celé České republice je více než 150 000 nemovitostí a pozemků, u nichž je vlastník nedostatečně identifikovaný nebo zcela neznámý. Tyto vlastníky dohledává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), a to z desítky let starých záznamů. Toto dohledávání je velmi problematické, odborně a časově náročné. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky, jde zejména o ornou půdu, cesty, lesní nebo travní pozemky, ale také rodinné a bytové domy, chaty a garáže.

150 000 nemovitostí a pozemků bez vlastníka?

Seznam nemovitostí s nejasným vlastníkem najdete zde:

V mnoha případech nemají dědicové ani nejmenší tušení, že mají na tyto nemovitosti nárok. Doporučujeme vám tedy, abyste si prověřili, zda v tomto seznamu nefigurujete, může to být také někdo z rodiny nebo jiná osoba, po které jste dědili.

Pokud se domníváte, že byste mohli být vlastníky nemovitosti, musíte danému úřadu doložit potřebné dokumenty nebo uplatnit svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.
Důležité je zmínit povinnost udržovat čistotu a pořádek na pozemku, jinak může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Kdy majetek propadne státu?

Významným mezníkem je konec roku 2023, kdy uběhne lhůta daná zákonem, který uvádí, že pokud se dlouhodobě nikdo nehlásí k vlastnictví výše zmíněných nemovitostí (neplatí daně, nepečuje o ně… nevykonává vlastnické právo), považují se za opuštěné a majetek pak propadne státu.