Co dělat v případě exekuce

Exekuce: noční můra, kterou nechce nikdo zažít

Čelit finanční tísni nebo dokonce exekuci není jednoduché. Je nutné zvolit správné a okamžité řešení situace. Stačí jedna nezaplacená složenka, která může spustit lavinu. Čím déle se budete vyhýbat odpovědnosti a dobu prodlužovat, tím se bude situace zhoršovat a v nejhorším případě budete nuceni se vystěhovat.

Přišla mi upomínka

Pokud vám byla zaslána upomínka s výzvou o zaplacení dluhu, ověřte si, zda částku skutečně dlužíte. Pokud ano, neprodleně ji uhraďte. V případě neuhrazení dluhu se mohou penále navyšovat. Nemáte-li prostředky na okamžitou úhradu, domluvte si splátkový kalendář.
Důležité je platit dluhy co nejdříve, vyhnete se tak nákladům na soudní řízení.

Exekuce klepe na dveře

Rozhodně exekutorovi nebraňte vstoupit do domu. Pokud budete klást odpor, exekutor si k vám cestu najde. Možností, jak se bránit, moc není. Máte ale právo si z návštěvy exekutora udělat záznam. Buď na mobilní telefon nebo na diktafon.

Co exekutor nemůže zabavit?

Exekutor ztrácí právo zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje k životu. Dále zdravotnické potřeby, dětské hračky, snubní prsten a hotovost ve výši dvojnásobného životního minima.
Naopak může vzít věci, o kterých se domnívá, že jsou ve vlastnictví dlužníka.

S exekucí nesouhlasím

Pokud si myslíte, že je proti vám exekuce vedena neoprávněně a nesouhlasíte s ní, máte právo podat návrh na zastavení exekuce. Dochází k tomu většinou v případech, kdy je pohledávka vymáhána, přestože již byla zaplacena.

Oddlužení neboli osobní bankrot

Jedna z posledních možností, jak se z celé této komplikované situace vyprostit, je vyhlášení osobního bankrotu. Jde o nejbezpečnější cestu, jak splatit alespoň částečně své dluhy. Žádost o oddlužení neboli návrh na povolení oddlužení se spolu s tzv. insolvenčním návrhem podává k příslušnému krajskému soudu a ten rozhodne, tedy zastaví exekuci.