Bez stabilních partnerů, nelze pomáhat, říká ředitelka nadace Krása pomoci

Řídí nadaci Krása pomoci, jejímž posláním je provázet stárnutím. Tato organizace rozdělila od svého vzniku mezi další neziskové subjekty pomáhající seniorům 34 milionů korun. Celkem je podpořila částkou přes 50 milionů korun. Právě ředitelka nadace Krása pomoci, se kterou společnost MI Estate úzce spolupracuje, Soňa Morawitzová, nám poskytnula rozhovor.

Řídíte nadaci, která se věnuje seniorům. Proč je důležité pomáhat právě této skupině lidí?

Na střední škole jsem absolvovala praxi na LDN oddělení. Pacienty byli především senioři. Podmínky, ve kterých tam pobývali, a péče, kterou dostávali, ve mně zanechaly hlubokou stopu. A to v negativním smyslu. Senioři jsou velmi často na okraji zájmu. Někteří jsou bezbranní a nemají možnost se hájit. Proto považuji za důležité na témata spojená se stárnutím upozorňovat. Myslím, že každý z nás, bez ohledu na to, jaký život prožil, si zaslouží důstojný závěr svého života. A my jsme tu od toho, abychom pomohli těm, kteří už nemají síly si to zařídit sami.

Co podle vás nejstarší generace potřebuje. Jak jí můžeme každý nejvíce pomoci?

Je důležité si uvědomit, že senioři jsou velmi rozmanitá skupina lidí. Někteří jsou fit a aktivní jako leckterý čtyřicátník. A někteří jsou křehcí a potřebují podporu a pomoc jako například naši klienti. Pojítkem ale může být to, že bychom ke všem měli přistupovat s respektem. Všímat si starších lidí okolo nás, v rodině. Vnímat jejich potřeby, zeptat se, jestli něco nepotřebují. Vytvářet prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně, jako plnohodnotní členi naší společnosti. Bez stabilních partnerů bychom nemohli efektivně pomáhat.

Daří se vám oslovovat společnosti jako MI Estate, která pravidelně pomáhá. Nebo se už podepisuje na podpoře firem současná ekonomická situace?

Musím říct, že letošní rok vnímám jako náročnější než rok loňský. U firem, ale i jednotlivců zaznamenáváme únavu a zahlcenost. Pravděpodobně jsou spojené s náročným covidovým obdobím. A také s válečným konfliktem na Ukrajině. I v této nelehké době jsou ale stále firmy, které chtějí pomáhat. Podporu pro seniory vnímají jako vklad i do své budoucnosti. A za to jsme velmi vděční. Protože nebýt vás – našich stabilních partnerů, nemohli bychom efektivně pomáhat tam, kde je to třeba.

Jak se proměnila vaše nadace od svého vzniku? Co považujete za svůj největší úspěch?

Od našeho založení v roce 2008 jsme ušli velký kus cesty. Naše vize důstojného stárnutí a vnímání seniorů s respektem ale zůstává. Rozšiřujeme náš tým i aktivity. Díky tomu můžeme podporovat stále více seniorů a pečujících. Nedílnou součástí naší práce je upozorňovat na témata spojená se stárnutím. Jako velký úspěch vnímám, že více ve společnosti rezonují. Lidé jsou k seniorům ve svém okolí vnímavější.

Je pro vás důležité oslovovat jedničky na trhu ve svých oborech?

Když s novým partnerem navazujeme spolupráci, je pro nás velmi důležitá kredibilita a stabilita firmy. Můžeme díky tomu rozvíjet dlouhodobé partnerství. Portfolio našich partnerů poté může v některých případech představovat vizitku směrem k potenciálním dárcům. Více prosazovat téma péče v závěru života.

Jaké máte s nadací plány do budoucna?

Budeme pokračovat v tom, co děláme. Vidíme, že má naše pomoc smysl. Napříč celou ČR nadále finančně podpoříme proseniorské neziskové organizace. Rovněž chceme realizovat naše projekty určené pro seniory, pečující a starší osoby na trhu práce. Věnovat se chceme více také tématu péče v závěru života. Plánujeme rovněž rozšiřovat naše služby do dalších regionů.