Beauty of Help Awards 2024: Večer plný inspirace a uznání

V pondělí 20. května se v impozantních prostorách Brožíkova sálu na Staroměstské radnici uskutečnilo slavnostní předání cen Beauty of Help Award. Tento večer, který je každoroční oslavou neuvěřitelných příběhů a úsilí jednotlivců z různých generací, zdůraznil význam společenského přínosu a vzájemné podpory.

Letošní ročník byl výjimečný tím, že ocenění převzaly dvě mimořádné osobnosti. Marie Svatošová, která je zakladatelkou hospicové péče v České republice, byla oceněna za svůj celoživotní přínos k rozvoji péče o umírající. Její neúnavná práce a oddanost poskytování důstojné péče v posledních chvílích života jsou inspirací pro nás všechny. Druhým oceněným byl Jiří „Rys“ Lukšíček, známý pro svou dlouholetou práci ve skautingu. Pan Lukšíček byl oceněn za předávání skautských ideálů mladším generacím a jeho vliv je viditelný ve skautských oddílech po celé České republice.

Kromě hlavních cen byla udělena i čestná uznání čtyřem osobnostem, které se svými činy významně zapsaly do oblasti občanských a společenských aktivit. Mezi oceněnými byla Hermína Malátová, Maria Badalová, Jiří Grygar a Jiří Suchý, kteří svou práci a zapojení do komunity představují pravé vzory pro inspiraci.

Večer by nebyl možný bez podpory  Nadace Krása pomoci, která se zasazuje o podporu těch, kteří věnují svůj čas a energii pomáhání druhým.

Beauty of Help Awards je příkladem toho, jak ocenění a veřejné uznání může motivovat a inspirovat. Je to připomenutí, že každý z nás má sílu přispět k lepšímu světu, a že i malé činy mohou mít velký dopad.