Již proběhlé dražby

Dražba podílu 1/2, rodinný dům

Dražba podílu 1/2, rodinný dům

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Dražba začne 31.05.2023 11:00
Dražba bude končit 31.05.2023 12:00
Minimální kupní cena: 1 800 000,-Kč Odhadní cena: 1 800 000,-Kč Více
Dražba podílu 1/2, rodinný dům

Dražba podílu 1/2, rodinný dům

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Dražba začne 31.05.2023 11:00
Dražba bude končit 31.05.2023 12:00
Minimální kupní cena: 1 050 000,-Kč Odhadní cena: 1 050 000,-Kč Více
Dražba podílu 1/4, rodinný dům

Dražba podílu 1/4, rodinný dům

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Dražba začne 31.05.2023 11:00
Dražba bude končit 31.05.2023 12:00
Minimální kupní cena: 350 000,-Kč Odhadní cena: 350 000,-Kč Více
Dražba podílu 1/2, rodinný dům

Dražba podílu 1/2, rodinný dům

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Dražba začne 31.05.2023 11:00
Dražba bude končit 31.05.2023 12:00
Minimální kupní cena: 650 000,-Kč Odhadní cena: 650 000,-Kč Více
Dražba pozemku, KÚ Mělník

Dražba pozemku, KÚ Mělník

Předmětem dražby jsou pozemky - ostatní plocha s parc. č. 1377, 1565, 1575, 1580, 1581, 1583, 1584, 1585, 1588, 1589, 1591, 1593, 1595, 1596, 1660 o celkové výměře 103290 m2. Příslušenství nemovitých věcí není předmětem dražby.
Dražba začne 31.05.2023 11:00
Dražba bude končit 31.05.2023 12:00
Minimální kupní cena: 2 000 000,-Kč Odhadní cena: 2 000 000,-Kč Více
Dražba podílu 27/28, rodinný dům

Dražba podílu 27/28, rodinný dům

Jedná se o rodinný dům č. p. 7, který je osazen v rovinatém terénu a je samostatně stojící. Rodinný dům je pouze přízemní s půdním prostorem a je nepodsklepený.
Dražba začne 08.06.2023 10:00
Dražba bude končit 08.06.2023 11:00
Minimální kupní cena: 950 000,-Kč Odhadní cena: 950 000,-Kč Více
Dražba podílu 13/42, rodinný dům

Dražba podílu 13/42, rodinný dům

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Dražba začne 31.05.2023 10:00
Dražba bude končit 31.05.2023 11:00
Minimální kupní cena: 400 000,-Kč Odhadní cena: 400 000,-Kč Více
Dražba podílu 3/4, rodinný dům

Dražba podílu 3/4, rodinný dům

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Dražba začne 31.05.2023 10:00
Dražba bude končit 31.05.2023 11:00
Minimální kupní cena: 1 350 000,-Kč Odhadní cena: 1 350 000,-Kč Více
Dražba podílu 1/6, rodinný dům

Dražba podílu 1/6, rodinný dům

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Dražba začne 31.05.2023 10:00
Dražba bude končit 31.05.2023 11:00
Minimální kupní cena: 400 000,-Kč Odhadní cena: 400 000,-Kč Více
Dražba podílu 11/12, rodinný dům

Dražba podílu 11/12, rodinný dům

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Dražba začne 31.05.2023 10:00
Dražba bude končit 31.05.2023 11:00
Minimální kupní cena: 350 000,-Kč Odhadní cena: 350 000,-Kč Více
Celkem nalezeno 838 položek
1 | 2 | 3 ... 84 | další