Již proběhlé dražby

Dražba orné půdy, KÚ Přepeře u Turnova

Dražba orné půdy, KÚ Přepeře u Turnova

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Dražba začne 31.01.2023 10:00
Dražba bude končit 31.01.2023 11:00
Minimální kupní cena: 250 000,-Kč Odhadní cena: 250 000,-Kč Více
Dražba - Prodej rodinného domu

Dražba - Prodej rodinného domu

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Dražba začne 31.01.2023 10:00
Dražba bude končit 31.01.2023 11:00
Minimální kupní cena: 290 000,-Kč Odhadní cena: 290 000,-Kč Více
Dražba zahrady, KÚ Bruntál-město

Dražba zahrady, KÚ Bruntál-město

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1040/12 o celkové výměře 91m2 - zahrada. Byla zjištěna nájemní smlouva. Příslušenství nemovitých věcí není předmětem dražby.
Dražba začne 31.01.2023 10:00
Dražba bude končit 31.01.2023 11:00
Minimální kupní cena: 135 000,-Kč Odhadní cena: 135 000,-Kč Více
Dražba pozemku, KÚ Paseka u Šternberka

Dražba pozemku, KÚ Paseka u Šternberka

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 665 o celkové výměře 2278m2 - jiná plocha v obci Paseka., která se nachází 10 Km od města Šternberk. Příslušenství nemovitých věcí není předmětem dražby.
Dražba začne 31.01.2023 10:00
Dražba bude končit 31.01.2023 11:00
Minimální kupní cena: 2 900 000,-Kč Odhadní cena: 2 900 000,-Kč Více
Dražba zahrady, KÚ Vysočany u Boru

Dražba zahrady, KÚ Vysočany u Boru

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 48 o celkové výměře 1501 m2 - zahrada v obci Bor. Příslušenství nemovitých věcí není předmětem dražby.
Dražba začne 31.01.2023 10:00
Dražba bude končit 31.01.2023 11:00
Minimální kupní cena: 190 000,-Kč Odhadní cena: 190 000,-Kč Více
Dražba podílu 13/42 na rodinném domě v obci Grešlové Mýto, okres Znojmo

Dražba podílu 13/42 na rodinném domě v obci Grešlové Mýto, okres Znojmo

Předmětem aukce je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 13/42 na pozemku parc. č. St. 21/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 46 Grešlové Mýto, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Grešlové Mýto. Jedná se o samostatnou budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. K domu patří zahrada.
Dražba začne 19.01.2023 10:00
Dražba bude končit 19.01.2023 11:00
Minimální kupní cena: 290 000,-Kč Odhadní cena: 400 000,-Kč Více
Dražba podílu 7/16 na rodinném domě Encovany, okres Litoměřice

Dražba podílu 7/16 na rodinném domě Encovany, okres Litoměřice

Předmětem aukce je spoluvlastnický podíl 7/16 na rodinném domě s pozemky ve vesnici Encovany. Vesnice Encovany je část obce Polepy v okrese Litoměřice. Nachází se asi 2 km na severozápad od Polep. V roce 2009 zde bylo evidováno 77 adres. V roce 2021 zde trvale žilo 184 obyvatel. Encovany je také název katastrálního území o rozloze 5,34 km2. Jedná se jednopodlažní dům s půdním prostorem o podlahové ploše cca 78 m2.
Dražba začne 19.01.2023 13:00
Dražba bude končit 19.01.2023 14:00
Minimální kupní cena: 485 000,-Kč Odhadní cena: 600 000,-Kč Více
Dražba podílu 27/28 na rodinném domě v obci Horka, okres Chrudim

Dražba podílu 27/28 na rodinném domě v obci Horka, okres Chrudim

Předmětem aukce je rodinný dům č. p. 7, který je osazen v rovinatém terénu a je samostatně stojící. Rodinný dům je pouze přízemní s půdním prostorem a je nepodsklepený.
Dražba začne 18.01.2023 13:00
Dražba bude končit 18.01.2023 14:00
Minimální kupní cena: 950 000,-Kč Odhadní cena: 950 000,-Kč Více
Dražba podílu 1/4 na rodinném domě v obci Horní Jelení, okres Pardubice

Dražba podílu 1/4 na rodinném domě v obci Horní Jelení, okres Pardubice

Předmětem aukce je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. St. 48 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 99,náměstí Komenského, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Horní Jelení, obec Horní Jelení. Jedná se o řadovou, podsklepenou, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně- technický stav je špatný.
Dražba začne 18.01.2023 11:00
Dražba bude končit 18.01.2023 12:00
Minimální kupní cena: 1 500 000,-Kč Odhadní cena: 1 500 000,-Kč Více
Dražba podílu 1/3 rodinného domu s pozemky v obci Hradec nad Svitavou

Dražba podílu 1/3 rodinného domu s pozemky v obci Hradec nad Svitavou

Jedná se o podíl 1/3 na rodinném domě s 1.NP a půdním prostorem v obci Hradec nad Svitavou, okres Hradec nad Svitavou. Obec Hradec nad se nachází v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Žije zde přibližně 1 700 obyvatel. Obec je součástí Mikroregionu Svitavsko. Předmětem je objekt domu "bydlení" a pozemků nacházející se obci Hradec nad Svitavou, okr. Svitavy. Nemovitosti se nacházejí v jižní části obce Hradec nad Svitavou.
Dražba začne 31.01.2023 11:00
Dražba bude končit 31.01.2023 12:00
Minimální kupní cena: 550 000,-Kč Odhadní cena: 750 000,-Kč Více
Celkem nalezeno 642 položek
1 | 2 | 3 ... 65 | další