Poskytneme vám plnou podporu i v období pandemie

Pandemie COVID-19 ovlivnila celý svět a zasáhla do života miliardy lidí.

Události posledních měsíců a nepříliš dobrý vývoj koronaviru přinesl řadu přísných vládních opatření a celou řadu dalších negativních dopadů, ekonomických i osobních.

Jedním z nejpřísnějších nařízení vlády byl zákaz pohybu osob mezi okresy. Hranice okresu bylo možné překročit jen za jasně stanovených podmínek. Došlo k uzavření škol, restaurací a obchodů. Platil zákaz nočního vycházení a bylo omezeno shromažďování osob venku i ve vnitřních prostorech. Pandemie tedy vnesla do našich životů nejistotu, zmatek a strach.

V životě nastanou náročné životní situace, které se nedají předpokládat. Pokud se v takové právě nacházíte, je potřeba ji urychleně řešit.

I v této nelehké době se můžete obrátit na naši společnost MI Estate. Naší prioritou je individuální přístup a kvalitní poskytování služeb, a to za dodržování přísných hygienických opatření.

Během probíhající pandemie nabízíme komplexní služby převážně distančně. Zdraví je pro nás na prvním místě, a proto se nyní i my snažíme omezit osobní kontakt, abychom chránili jak vás, tak i nás. Naše operátorky v call centru jsou vám k dispozici a připraveny poskytnout vám plnou podporu a odpovědi na vaše dotazy.

Jedno je jisté, celá tato krize nás spojila. Nutností bylo okamžité přizpůsobení se dané situaci, což pro nás byla priorita. Jsme plně připraveni vám pomoci.

Společně to zvládneme.