Kniha citace 5.

Dědicem v přímé linii může být:

• manžel,

• manželka,

• děti,

• vnoučata,

• rodiče,

• prarodiče.

Pokud se na vás vztahuje povinnost zaplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti nabyté dědictvím, je třeba podat daňové přiznání na finanční úřad. Termín pro toto přiznání je do 31. března roku následujícího po prodeji. Do stejného data je také nutné zaplatit daň na účet příslušného finančního úřadu.