Kniha citace 4.

Při dědictví platí:

V případě prodeje podílu investiční společnosti nebude muset ostatní spoluvlastníky informovat. Vlastník totiž neprodává nemovitost celou, ani tím zásadně nemění její charakter. Stačí, když s prodejem počká šest měsíců od nabytí dědictví (tou dobou už totiž ostatní spoluvlastníci nemají ze zákona předkupní právo k nemovitosti).