Rodinný dům , Pavlice, opakovaná dražba

Dražba začíná
00
Dní
00
Hodin
00
Minut
00
Sekund
Soubor
věcí nemovitých, a to pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc. č. st.
1/2 o výměře 475 m2, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 89 na adrese
č.p. 89 a zahrada parc. č. 116/3 o výměře 416 m2, jako jsou tyto nemovitosti
zapsány na listu vlastnictví č. 146 pro katastrální území Pavlice u
katastrálního úřadu Jihomoravský kraj.Objekt k bydlení č.p. 89 je postaven z kamene,
cihel a tvárnice včetně kombinací. Dům má připojení na vodovod a je připojen na
kanalizační síť (žumpa, jímka, septik). Dům je připojen na plyn z veřejné
sítě. Způsob vytápění je centrální domovní. Vchod na pozemek je skrze dřevěné
vrata, které jsou zabudována do betonové konstrukce.
Minimální kupní cena: 1 600 000,-Kč Odhadní cena: 1 600 000,-Kč Připojit se k dražbě
Dražba začne 29.11.2023 09:00
Dražba bude končit 29.11.2023 10:00