1/3 pozemků v k.ú. Bzenec, okres Hodonín, opakovaná dražba

Dražba začíná
00
Dní
00
Hodin
00
Minut
00
Sekund
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc. č.
5145/7 způsob využití: orná půda; pozemek parc. č. 5192/173 způsob využití: orná půda; pozemek parc.
č. 5192/175 způsob využití: orná půda, pozemek parc. č. 5192/288 způsob využití: orná půda, včetně
příslušenství vše v kat. území Bzenec, obec Bzenec.
Minimální kupní cena: 76 500,-Kč Odhadní cena: 95 000,-Kč Připojit se k dražbě
Dražba začne 23.06.2023 10:00
Dražba bude končit 23.06.2023 11:00