rodinný dům v k.ú. Měrovice nad Hanou, okres Přerov, opakovaná dražba

Dražba začíná
00
Dní
00
Hodin
00
Minut
00
Sekund
Předmětem dražby je celek na pozemku parc. č. 146, jehož součástí je stavba č.p. 57.,
způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství vše v kat. území Měrovice nad Hanou, obec Měrovice
nad Hanou. Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na
základových pasech. Konstrukce budovy je kámen, cihly, tvárnice vč. Kombinací a její stavebně- technický
stav je špatný. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s
chodníkem. Budova je s připojením na vodovod, plyn z veřejné sítě, se septikem, jímkou a vytápěním
Minimální kupní cena: 2 160 000,-Kč Odhadní cena: 2 550 000,-Kč Připojit se k dražbě
Dražba začne 23.06.2023 09:00
Dražba bude končit 23.06.2023 10:00