1/6 rodinného domu v k.ú. Nosákov, okres Benešov, opakovaná dražba

Dražba začíná
00
Dní
00
Hodin
00
Minut
00
Sekund
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc. č.
st. 28, jehož součástí je stavba č.p. 19 Nosákov, způsob využití: objekt občanské vybavenosti, včetně
příslušenství vše v kat. území Nosákov, obec Jankov. Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu s jedním
bytem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Druh svislé nosné konstrukce je z cihel,
tvárnic a cihlových bloků. Stavebně-technický stav je průměrný. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k
nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla
zjištěna. Budova je s vodovodem. Přípojky nebylo možné ověřit.
Minimální kupní cena: 90 000,-Kč Odhadní cena: 150 000,-Kč Připojit se k dražbě
Dražba začne 19.06.2023 10:30
Dražba bude končit 19.06.2023 11:30