7/16 rodinného domu a zahrady v k.ú. Hynčina, okres Šumperk, opakovaná dražba

Dražba začíná
00
Dní
00
Hodin
00
Minut
00
Sekund
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 7/16 - podsklepený přízemní rodinný dům č.p. 123 smíšené převážně
zděné konstrukce obdélníkového půdorysu, s pultovou střechou s azbestocementovou – eternitovou
vlnitou krytinou o celkové zastavěné ploše cca 78 m2. Budova je za hranicí životnosti a v době ohledání
vykazuje mimo znaky dlouhodobého neužívání řadu statických poruch spolu s celkovým deficitem jakékoli
údržby, či dílčích rekonstrukcí prvků krátkodobé životnosti. Lze ji tak charakterizovat jako stavbu fakticky
zatěžující pozemek. Budova se nachází ve svažitém pozemku, je pravděpodobně založena na základových
pasech, svislé konstrukce smíšené bez izolací. Podlahy, betonový potěr, dřevěné, dlažba, částečně chybějící.
Na střeše se nachází komín, střecha vykazuje znaky končící životnosti. Krovy dřevěné částečně chybějící
nebo shnilé. Klempířské prvky chybějící. Okna jsou dřevěná dvojdílná, nebo chybí, vstupní dveře jakož i
většina vnitřních dveří chybí. Vnější omítky vápenné hladké bílé, částečně chybějící.
Minimální kupní cena: 378 000,-Kč Odhadní cena: 520 000,-Kč Připojit se k dražbě
Dražba začne 19.06.2023 09:30
Dražba bude končit 19.06.2023 10:30