5/8 rodinného domu a zahrady v k.ú. Mankovice, okres Nový Jičín, opakovaná dražba

Dražba začíná
00
Dní
00
Hodin
00
Minut
00
Sekund
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 5/8 na pozemku parc. č.
71, jehož součástí je stavba č.p. 26 Mankovice, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat.
území Mankovice, obec Mankovice. Jedná se o jednopodlažní, přízemní budovu s jedním bytem. Budova je
pravděpodobně založena na základových pasech. Druh svislé nosné konstrukce je z nepálených cihel.
Stavebně-technický stav je špatný. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní
zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Budova je s
vodovodem, přípoj na kanalizační síť – žumpa, jímka a septik, bez plynu a s centrálním domovním kotlem
ve stavbě.
Minimální kupní cena: 441 000,-Kč Odhadní cena: 490 000,-Kč Připojit se k dražbě
Dražba začne 16.06.2023 11:00
Dražba bude končit 16.06.2023 12:00