Česká republika má nejvyšší inflaci za 8 let

Co je to inflace?

Inflace je obvykle chápána jako nárůst cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Jinými slovy jde o snížení kupní síly peněz. Za částku 1000 korun si při inflaci koupíte více zboží a služeb, než za stejnou částku např. v dalším roce. Síla inflace závisí na dané ekonomice, ekonomickém růstu a dalších hodnotách.

Příčiny inflace

Příčiny inflace mohou být na straně poptávky i na straně nabídky.

V případě inflace tažené poptávkou mají lidé zájem více nakupovat. Tato zvýšená poptávka vyvolává růst cen, zaměstnanci očekávají vyšší mzdu a tím se zvyšují náklady firem. To vše vede k novému zdražení na straně nabídky a nastává tzv. inflační spirála.

Inflace tažená nabídkou je zapříčiněna zdražením nákladů, které vedou firmy k tomu, aby zvýšili ceny zboží a služeb. Růst cen zboží může být způsobeno např. postupným vyčerpáním zdrojů nebo horší výtěžností jako je to právě u ropy. Tuto inflaci může způsobit také přírodní katastrofa. Dochází ke zdražení materiálů, energií, ale ekonomika se většinou rychle vzpamatuje.

Inflace v České republice

V České republice inflace zrychlila. Podle údajů Evropského statistického úřadu Eurostat činila v dubnu míra inflace 3,1 %. Jde tedy o nejvyšší inflaci za posledních 8 let a zároveň o čtvrtou nejvyšší míru inflace v rámci Evropské unie. Cenový vzestup je patrný v Maďarsku, následuje Polsko a za ním je Lucembursko.

Za růstem inflace stály do velké míry potraviny, služby, zvýšená spotřební daň na alkoholické nápoje a tabák.