Dražba rodinného domu, podíl 3/4, kat. území Miroslav, okres Znojmo

Více informací na webu  jrdrazby.cz