Dražba rodinného domu, podíl 1/2, kat. území Kotovice, okres Plzeň-jih

Více informací na webu  jrdrazby.cz