Dražba orné půdy, KÚ Přepeře u Turnova

Dražba začíná
00
Dní
00
Hodin
00
Minut
00
Sekund
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.
Minimální kupní cena: 250 000,-Kč Odhadní cena: 250 000,-Kč Připojit se k dražbě
Dražba začne 31.01.2023 10:00
Dražba bude končit 31.01.2023 11:00